Jak zdobyć uprawnienia SEP?

Uprawnienia elektryczne SEP to bardzo dobry pomysł na podniesienie swoich kwalifikacji zawodowych i zdobycie cenionych umiejętności na rynku pracy. To inwestycja, która w przyszłości może przynieść wymierne korzyści, z uwagi na coraz większe braki wykwalifikowanej kadry elektryków i innych inżynierów na polskim rynku pracy. Na czym polegają uprawnienia elektryczne SEP i jak je zdobyć?

Uprawnienia elektryczne SEP – na czym polegają?

Uprawnienia elektryczne SEP to świadectwo posiadania kwalifikacji, wiedzy w zakresie eksploatacji i dozoru urządzeń, sieci i instalacji elektroenergetycznej. Osoba posiadająca takie uprawnienia może wykonywać prace elektryczne związane z eksploatacją i dozorem sieci trakcyjnej, sieci elektrycznego oświetlenia miejskiego, zespołów prądotwórczych powyżej 50 kV czy urządzeń elektrotermicznych. Uprawnienia SEP pozwolą na bezpieczne wykonywanie zawodu, bowiem aby je uzyskać należy zdać egzamin sprawdzający kwalifikacje elektryka. Jeśli zda on pomyślnie egzamin otrzymuje uprawnienia do wykonywania zawodu tzw. świadectwo kwalifikacji, które jest ważne 5 lat.

Kto może je uzyskać?  

Jak wspomniano aby uzyskać uprawnienia elektryczne SEP należy zapisać się na szkolenie, po którego zakończeniu trzeba zdać egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe. Sprawdź tutaj: uprawnienia elektryczne Wrocław.

Uczestnik w chwili zgłaszania się na kurs musi być osobą pełnoletnią i posiadać przynajmniej wykształcenie podstawowe. Jako, że szkolenie trwa zaledwie kilka godzin nie sposób przyswoić całego materiału, więc jest to propozycja dla osób mających już pewną wiedzę i doświadczenie w tym zawodzie.

 

 

Popularne tagi: kurs na uprawnienia sepowskie , szkolenia dla elektryków , uprawnienia sep do 1 kv