https://trzewiczek.pl/jak-zalozyc-charytatywny-bazar-na-facebooku/ - Wspieranie lokalnych inicjatyw charytatywnych na Facebooku - Działania charytatywne na Facebooku mogą również służyć jako narzędzie do monitorowania postępów i efektywności działań.

Neonatologia Wrocław