platforma webowa http://biznes-go.pl/cyfryzacja-w-sektorze-farmaceutycznym/ Nauczyciele mogą integrować platformę z systemami zarządzania uczelnią, platformami do tworzenia treści edukacyjnych czy narzędziami do analizy danych. Platforma webowa to narzędzie, które umożliwia użytkownikom dostęp do różnych usług i aplikacji za pośrednictwem przeglądarki internetowej.

Miesiąc: wrzesień 2023